Arkkitehtuuri

3.4.2009

Aimo Nissi, arkkitehti SAFA
Riihitie 4 A 13, 00330 Helsinki, GSM 050 - 5335 434, arkkitehti(a)aimonissi.fi

Julkaistuja artikkeleitani rakennussuojelun ja korjausrakentamisen probleemeista:

Bauhausin värejä hehkutetaan
Bauhaus-juhlavuoden 2006 kirjojen esittely... (lue artikkeli)
julkaistu Arkkitehti-lehdessä
ARK 2/2007
Archäologie der Moderne, Sanierung Bauhaus Dessau / Archaeology of Modernism, Renovation Bauhaus Dessau. Hg./Ed. Monika Markgraf Edition Bauhaus, band 23, Jovis Verlag GMBH Berlin, 2006. 256 s.
Ikone der Moderne, DasBauhausgebäude in Dessau / Icon of Modernism, the Bauhaus Building Dessau. Hg./Ed. Walter Brigge. Edition Bauhaus, band 24, Jovis Verlag GMBH Berlin, 2006. 144 s.
Entistäen, laajentaen ja uudistaen
Kolme äskettäin valmistunutta modernin rakennuksen restaurointia ja peruskorjausta, Aarne Ervin Porthania ja Tapiolan uimahalli sekä Aarno Ruusuvuoren WeeGee-talo valottavat monipuolisesti, lähes oppikirjanomaisesti, alan kysymyksiä.
.. (lue artikkeli)
Kritiikkiartikkeli julkaistu Arkkitehti-lehdessä
ARK 6/2006
Porthanian restaurointi,
Matti Nurmela, Tuomo Remes, Arkkitehtitoimisto NRT
Tapiolan uimahallin restaurointi ja laajennus,
Kari Raimoranta, Eeva-Liisa Elo, Antti Luutonen, Arkkitehtitoimisto NRT
Tapiolan WeeGee-talon muutos museokeskukseksi
Timo Airas, Henna Helander.
Yllätykset vähenevät korjausrakentamisessa
Läpileikkaus kerrostaloihin,
... (lue artikkeli)
Kirja-esittely julkaistu Arkkitehti-lehdessä
ARK 5/2006
Kerrostalot 1880 - 2000 - arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen
Petri Neuvonen (toim.) Rakennustieto Oy, Helsinki, 2006, 288 s.
Ateneumin jalanjäljillä
Turun taidemuseo vertautuu vääjäämättä Ateneumiin. Samana vuonna 1885, kun Ateneumia Helsingissä alettiin rakentaa sai Turun taideyhdistys lahjoituksen, jolla Suomeen saatiin toinen varsinaisen taidemuseo vuonna 1904. Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunion suunnittelema Ateneumin peruskorjaus valmistui vuonna 1991. Turun taidemuseon korjauksen ja laajennuksen suunnitelmat olivat jo silloin vireillä samassa toimistossa Ola Laihon johdolla.
... (lue artikkeli)
Peruskorjauksen kritiikki julkaistu Arkkitehti-lehdessä
ARK 3/2006
Turun taidemuseon peruskorjaus,
Ola Laiho, Arkkitehtitoimisto Laiho-Pulkkinen-Raunio
Prosessiteollisuudesta oikeuteen
Alkoholin valmistuksella kemiallisena prosessina ei ole paljonkaan yhteistä oikeusprosessin kanssa. Mutta kun alkoholin valmistusta, niin kuin oikeudenkäyntiäkin, ajatellaan yhteiskunnan tarkasti säätelemänä toimintana, ei muutos viinatehtaasta oikeustaloksi paljonkaan ole muuttanut Alkon Salmisaarentalon ulkoista olemusta ja henkeä..
.. (lue artikkeli)
Muutostyön kritiikki julkaistu Arkkitehti-lehdessä
ARK 6/2005
Alko Oy:n Salmisaarentalon muutos Helsingin oikeustaloksi
Tuomo Siitonen
Rakennussuojelun ja restauroinnin oppitunteja Arppeanumissa
Kun 1980-luvun alussa aloin opiskella rakennussuojelua, Helsingin yliopiston geologian laitokseen käytiin tutustumassa esimerkkinä rakennuksesta, joka oli säilynyt poikkeuksellisen muuttumattomana. Tämän rakennuksen kohdalla pohdittiin - pahinta peläten - mitä sille tapahtuisi, jos se joutuisi peruskorjaukseen. Vielä kaksi vuosikymmentä sitten keinot tuntuivat olevan aika vähissä sen kaltaisen autenttisuuden säilyttämiseksi, mikä rakennuksen sisätiloissa, erityisesti sen pääportaikossa oli puhuttelevinta..
.. (lue artikkeli)
Peruskorjauksen kritiikki julkaistu Arkkitehti-lehdessä
ARK 5/2004
Helsingi yliopistomuseo Arppeanumin peruskorjaus
Vesa Tiilikka
Historiaa, taidetta ja talotekniikkaa
Hämeenlinnan Keinusaareen rakennettiin 1830-50 -luvuilla ryhmä viljamakasiineja. Näiden välittömään läheisyyteen nousi 1800-luvun lopulta alkaen verkatehdas. Tästä C. L. Engelin piirtämän lääninsairaalan vieressä sijaitsevasta tiiviistä rakennussikermästä on käyttötarkoitusten muututtua vähitellen muodostunut Hämeenlinnaan kulttuurikeskus. Vanhin viljamakasiini muutettiin jo 1950-luvulla taidemuseoksi, joka nyt on peruskorjattu..
.. (lue artikkeli)
Peruskorjauksen kritiikki julkaistu Arkkitehti-lehdessä ARK 5/2004
Hämeenlinnan taidemuseon Engel-rakennuksen peruskorjaus
Lasse Kosunen
Kansallisteatteri pukeutui juhla-asuun
...Tämän päivän peruskorjauksessa on tavoiteltu taas perinteistä juhla-asua, vaikka paljon koruja onkin kadonnut tai jätetty vielä myöhemmin esiin otettavaksi. Samoin kuin teatterissa esitettävät näytelmätkin aina sovitetaan uuden teatterisukupolven kulttuurista tulkiten, on kansallisteatterin uusi sisustuskin synteesi ja uudelleentulkinta, mutta ennen kaikkea kunnianosoitus alkuperäiselle arkkitehtuurille... (lue artikkeli)
Peruskorjauksen kritiikki julkaistu Arkkitehti-lehdessä
ARK 2/2003
Kansallisteatterin peruskorjaus
Sari Schulman
Rautatalo, suojeltu rakennus liian hyvässä osoitteessa?
Rautatalo, vuonna 1955 valmistunut Alvar Aallon suunnittelema liike- ja toimistorakennus on ensimmäisiä moderniin arkkitehtuuriin kuuluvia rakennuksiamme, joka on suojeltu rakennussuojelulailla. Siksi suojelun vaikutus Rautatalon rakennustaiteellisen ja kulttuurihistoriallisen arvon säilymiseen on tarkastelun arvoinen kysymys. Rautatalon sijainti Helsingin Keskuskadulla tuo esiin myös vahvat taloudelliset intressit, jotka usein ovat ristiriidassa rakennussuojelun kanssa. Toisaalta kiinteistönomistajalla on ollut myös taloudelliset mahdollisuudet rakennuksen peruskorjauksen asialliseen suorittamiseen arkkitehtonisia arvoja kunnioittaen. .
.. (lue artikkeli)
Julkaistu ICOMOS, Suomen osaston jäsentiedotteessa 2002.
Rautatalo, Ongelmakiinteistökö?
Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto yhteistyökumppaneineen järjesti alkukesällä 1999 kansainvälisen kurssin MARC99, jonka aiheena oli modernin arkkitehtuurin restaurointi. Kurssi toimi Helsingin keskustassa Rautatalossa, joka oli myös harjoitustyökohteena. Toimin silloin kurssin ohjelmasta vastanneena sihteerinä ja nyt työskentelen rakennuksen korjaus- ja muutossuunnittelun parissa. Suunnittelun ollessa vielä kesken tarkastelen Rautatalon historiaa, uuden ajan esiintuomia ongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia. Nähtiinkö kurssilla niitä käytännön kysymyksiä, joihin suunnittelussa sitten on törmätty? Kirjoittamattomaksi luvuksi vielä jää, mitä korjauksessa todella tapahtuu. .
.. (lue artikkeli)
Julkaistu professori Vilhelm Helanderin 60-vuotisjuhlakirjassa
"Antipasto Misto", Yliopistopaino, tammikuu 2001
Toimituskunta: Aino Niskanen, Pekka Pakkala, Mikael Sundman
Aarno Ruusuvuoren saneeraukset restauroinnin ja remontin kohteina
Helsingin Kaupungintalon ja Kluuvin virastotalon vuonna 1999 valmistuneet peruskorjaukset Helsingin keskustassa tarjoavat oivan tilaisuuden tarkastella modernin arkkitehtuurin restaurointiongelmia. Molemmissa kohteissa on kysymys arkkitehti Aarno Ruusuvuoren (1925-92) 1960-luvulla suunnittelemista restauroinneista, muutoksista ja lisärakennuksista, aikanaan saneerauksiksi kutsutuista hankkeista, jotka ovat nyt itse tulleet korjauksen kohteiksi... (lue artikkeli)
Aarno Ruusuvuori's Modern Refurbishments
Artikkeli julkaistu englanninkielisenä Ptah-lehdessä
Ptah 00:1
Helsingin Kaupungintalon ja Kluuvin virastotalon peruskorjaukset
Aki Davidsson

 

 

Opinnäytetöitä:

Diplomityö, Pasilan Konepaja

Rooman suihkulähteet, vesihuoltoa ja kaupunkirakennustaidetta
Arkkitehtuurin historian tutkimus -kurssin seminaarityö vuodelta 1990

Linkkejä:

Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtuurin historia
Suomalaisen saariston puurakentamista arkkitehtiylioppilaiden piirustuksissa
Rakennustaiteen seura
Suomen rakennustaiteen museo
SAFA-Suomen Arkkitehtiliitto
Arkkitehti-lehti
Alvar Aalto Säätiö, Alvar Aalto Museo, Alvar Aalto Akatemia
Ptah
Taiteentutkija
MUSEOVIRASTO
ICOMOS charters
World Heritage List
Helsingin kaupunginmuseo, Puurakentaminen Helsingin niemellä
Helsingin kaupunginmuseo,
Itsenäisyytemme vuosikymmenten rakennuksia, kävelyreitti
Teollisuusperinteen seura
MARC 2002